Nasi autorzy

Jan Kowalski

Jan Kowalski jest pasjonatem ruchu MGTOW od wielu lat. Jego artykuły skupiają się na aspektach finansowych i osobistego rozwoju mężczyzn. Jest autorem kilku książek na ten temat.

Anna Nowak

Anna Nowak jest feministką i badaczką relacji międzypłciowych. Jej artykuły analizują wpływ ruchu MGTOW na społeczeństwo i przedstawiają alternatywne perspektywy.