Nowy Trend: „Soft Guy Era” – Wyzwanie dla Tradycyjnej Męskości?

Twórcy Scarfacemark i Lil Goodie o „erze miękkiego faceta”. (TikTok: @lil.goodiee, @scarfacemark)
Twórcy Scarfacemark i Lil Goodie o „erze miękkiego faceta”. (TikTok: @lil.goodiee, @scarfacemark)

W mediach społecznościowych pojawił się nowy trend, określany jako „Soft Guy Era”, który zyskuje na popularności. Potencjalnie może mieć znaczny wpływ na relacje między płciami. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie analizy tego trendu, również uwzględniając jego założenia, krytykę i implikacje, a także wpływ na ruch MGTOW.


Czym jest Soft Guy Era?

Ruch ten kwestionuje tradycyjny podział ról płciowych w relacjach damsko-męskich, opowiadając się za równorzędnym zaangażowaniem finansowym i domowym obu partnerów. Przekaz kierowany do mężczyzn jest jasny: odejście od roli sponsora, dawcy kapitału na rzecz partnerskiego modelu relacji. Trend ten pojawił się na TikToku na początku tego miesiąca, gdy Mark i Goodie ogłosili się mianem współzałożycieli ruchu. Ich slogan „drizzle drizzle” jest hołdem dla przeciwnej kampanii, która poprzedzała erę „Soft Guy” znaną jako „sprinkle sprinkle”. Slogan został stworzony przez Leticię Paduę, twórce internetową. Na swoich kanałach udziela ona porad, typu jak wykorzystać mężczyznę oraz nakłonić go do zapewnienia kobiecie utrzymania.

Ewolucja Ról Płciowych i Wzrost Równości

Tradycyjny wizerunek mężczyzny jako jedynego żywiciela, od którego wymaga się sponsorowania relacji, małżeństwa i rodziny, ulega rewizji. W obliczu rosnącej liczby kobiet aktywnych zawodowo i zarabiających pieniądze, oczekiwanie, aby to mężczyzna zapewniał stabilność finansową, staje się coraz mniej realne. Ponadto, obserwujemy, że co raz więcej mężczyzn angażuje się tradycyjne prace domowe przy majsterkowaniu, naprawach ale także ponadto w inne obowiązki, takie jak sprzątanie, gotowanie i opieka nad dziećmi. Społeczeństwo coraz bardziej docenia wkład obu płci w różnorodne sfery życia rodzinnego i społecznego. „Soft Guy Era” dąży do przełamania tradycyjnych wzorców, promując partnerski podział obowiązków i odpowiedzialności jako ten bardziej sprawiedliwy.

Partnerstwo w Centrum Uwagi


Zwolennicy „Soft Guy Era” podkreślają znaczenie relacji opartej na równouprawnieniu i wzajemnym szacunku. Twórcy internetowi, tacy jak Lil Goodie, promujący ten trend, argumentują:

„Soft Guy Era” promuje partnerstwo. Mówisz mi, że jesteś dorosłą kobietą, moją kobietą, i nie możesz wnieść 50% do rachunków? Jesteś biedna i leniwa!”

Nacisk kładziony jest na wzajemny wkład w relację oraz finanse partnerów. Inny influencer, Scarfacemark, dodaje:

„Wszyscy wiemy, że bycie jedynym żywicielem rodziny w 2024 roku to anachronizm. Nie zamierzamy już tego robić. Wiemy, że to staromodne. Te kobiety mają pieniądze, te kobiety pracują, więc muszą się dokładać.”

Mężczyźni są zachęcani do stawiania sobie wyższych standardów i dążenia do równego partnerskiego modelu związku.

Społeczna reakcja i Kontekst Ruchu MGTOW

Ruch „Ery Miłego Faceta” spotyka się z mieszanymi reakcjami. Zwolennicy podkreślają znaczenie równości i sprawiedliwości w podziale obowiązków. Krytycy obawiają się potencjalnych konfliktów w relacjach wynikających z tej zmiany. Warto przy tym zaznaczyć, że ruch ten wpisuje się w szerszy trend społeczny opowiadający się za równością płci i odchodzeniu od przestarzałych ról przypisywanych kobietom i mężczyznom.

W kontekście ruchu MGTOW (Men Going Their Own Way), dążącego do niezależności mężczyzn od tradycyjnych norm społecznych, „Soft Guy Era” może stanowić ciekawy punktu w postrzeganiu relacji między płciami. Z jednej strony, „Soft Guy Era” może być postrzegane jako zagrożenie dla ideologii MGTOW, ponieważ promuje on partnerskie relacje z kobietami, co stoi w sprzeczności z dążeniem MGTOW do niezależności od nich.

Z drugiej strony, „Soft Guy Era” może stanowić dla niektórych mężczyzn z MGTOW pozornie atrakcyjną opcję, ponieważ oferuje możliwość budowania partnerskich relacji opartych na równości i wzajemnym szacunku, bez konieczności całkowitego rezygnowania z nich.

Należy jednak podkreślić, że „Soft Guy Era” nie jest tożsama z niezależnością, do której dążą MGTOW. W „Soft Guy Era” mężczyzna jest zachęcany do bycia niezależnym i pewnym siebie, ale jednocześnie do angażowania się w związki w sposób partnerski i odpowiedzialny.

Należy również pamiętać, że ruch MGTOW jest zjawiskiem złożonym i nie można go traktować jako jednorodną grupę o jednolitych poglądach. Istnieje wiele różnych odłamów ruchu MGTOW, a poglądy poszczególnych członków mogą się znacznie różnić.

Koniec z Mężczyznami-Bankomatami


Ważnym elementem „Soft Guy Era” jest odejście od postrzegania mężczyzn jako „bankomatów” odpowiedzialnych za pokrywanie wszystkich kosztów randek i utrzymania związku. W dobie, gdy kobiety pracują i osiągają niezależność finansową, „Soft Guy Era” podkreśla, że kobiety powinny również partycypować w wydatkach związanych z życiem partnerskim.

Jak zauważa ekspertka ds. związków, dr Amelia Rose,

„Kobiety coraz częściej odchodzą od tradycyjnego modelu, w którym mężczyzna płaci za wszystko. Współczesne kobiety są silne i niezależne, a randki powinny być bardziej partnerskie. Może to oznaczać dzielenie rachunku na pół, płacenie na zmianę lub ustalenie innego systemu finansowego, który odpowiada obu stronom.”

Równy Wkład w Dom i Rodzinę

„Soft Guy Era” wykracza poza finanse i promuje równomierny podział obowiązków domowych i opieki nad dziećmi. W przeszłości obowiązki domowe często spoczywały głównie na kobietach. Nowoczesne pary coraz częściej decydują się na sprawiedliwy podział obowiązków domowych, takich jak sprzątanie, gotowanie i pranie.

Podobnie, w przypadku rozwodu opieka nad dziećmi nie powinna być postrzegana wyłącznie jako przywilej dla matki. Mężczyźni coraz bardziej angażują się w opiekę nad dziećmi. Przyczynia się todo budowania silniejszych więzi z potomstwem i pozwala kobietom na realizację swoich ambicji zawodowych i osobistych. Równocześnie istotne jest, aby system alimentacyjny uwzględniał potrzeby i możliwości obu rodziców. Przydział opieki nad dziećmi powinien być oparty na zdolnościach i zaangażowaniu, niezależnie od płci.

Podsumowanie: „Soft Guy Era”-Pułapka na Mężczyzn?


„Soft Guy Era” obiecuje równość i partnerstwo w związkach, ale dla MGTOW kryje w sobie pułapkę. Chociaż pozornie promuje ona odejście od tradycyjnych ról płciowych, w rzeczywistości wciąż opiera się na założeniu, że mężczyzna powinien angażować się w relacje i spełniać cudze oczekiwania.

Dla świadomych mężczyzn, dążących do życia zgodnego z własnymi wartościami i celami, kluczowe jest podążanie własną drogą, niezależnie od presji społecznej i panujących trendów.
Równość i sprawiedliwość są z pewnością wartościami godnymi naśladowania, jednak nie dajmy się złapać w pułapkę.

MGTOW to nie tylko odrzucenie relacji z kobietami, ale przede wszystkim autonomia i wolność. Pamiętajmy, że prawdziwa siła tkwi w byciu wiernym sobie i swoim wartościom. Podążajmy własną drogą i budujmy życie na własnych zasadach, zgodnie z zasadami niezależności i samostanowienia.


Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *